Informacje prawne

 

ROZPOCZĘCIE KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY OZNACZA WYRAŻENIE ZGODY NA PONIŻSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA. W RAZIE BRAKU ZGODY NA TE WARUNKI NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z TEJ WITRYNY.
 
Niniejsza witryna zawiera łącza do innych witryn (zwanych połączonymi). Użytkowanie połączonych witryn podlega również warunkom użytkowania określonym dla tych witryn.W przypadku sprzeczności niniejszych warunków użytkowania z warunkami użytkowania połączonej witryny, warunki użytkowania połączonej witryny mają znaczenie rozstrzygające i są dla niej obowiązujące.
 
Prawa Autorskie 
Wszystkie znaki towarowe oraz inne przedmioty własności intelektualnej uwidocznione  w serwisie internetowym firmy P.P.H.U. TECHNALL znajdującym się pod adresem www.technall.pl stanowią własność firmy lub usługodawców i producentów, oferowanych poprzez firmę i podlegają ochronie prawnej. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski, przedmioty własności intelektualnej, o których mowa w poprzednim akapicie, nie mogą zostać wykorzystane przez Użytkowników i osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy TECHNALL lub innego podmiotu uprawnionego. Znak firmowy TECHNALL zwany logiem – www.technall.pl -   podlega prawnej ochronie i jest zastrzeżony; używanie go bez wiedzy i zgody firmy TECHNALL jest zabronione. Zdjęcia obrazów i fragmentów obrazów podlegają prawnej ochronie i nie mogą być wykorzystywane w innych celach oraz innej formie niż na stronie www.technall.pl. Publikowanie ich na innych nośnikach oraz użytkowanie ich na innych serwisach internetowych bez zgody firmy TECHNALL jest zabronione.
 
Gromadzone informacje i ich wykorzystywanie
Żadne dane osobowe nie są gromadzone w tej witrynie bez wiedzy lub zgody użytkownika. 
W pewnych obszarach witryny użytkownik jest proszony o podanie nam swoich danych osobowych — np. podczas zamawiania broszury lub otrzymywania biuletynów. Gdy prosimy o podanie danych osobowych, odwiedzający mają możliwość jawnego zrezygnowania z otrzymywania jakichkolwiek wiadomości od firmy TECHNALL.
 
Ochrona danych osobowych odwiedzających.
Firma TECHNALL stosuje wiele różnych środków zabezpieczeń w celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników są zawarte w bezpiecznych sieciach i dostęp do nich ma tylko ograniczona liczba pracowników firmy TECHNALL posiadająca specjalne prawa dostępu do takich systemów.
 
Ujawnianie zgromadzonych informacji stronom zewnętrznym 
Firma TECHNALL nie sprzedaje, nie wymienia ani w żaden inny sposób nie przenosi i nie będzie przenosić poza firmę danych osobowych podawanych przez odwiedzających dobrowolnie podczas rejestracji bądź w promocjach.
Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na stronie TECHNALL jest regulowana osobnymi postanowieniami.
Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach  prowadzenia statystyk oglądalności strony TECHNALL oraz do administracji serwerem firmy TECHNALL.
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 
Firma TECHNALL jest zobowiązana dbać o prywatność wszystkich osób odwiedzających witrynę sieci web  TECHNALL.
 
W sklepie internetowym www.technall.pl możemy stosować pliki „cookies”. Masz prawo w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do Twoich danych zmieniając ustawienia plików „cookies” w swojej przeglądarce.


Niniejsza „Polityka Prywatności” służy wyjaśnieniu tego, w jakim celu na stronach internetowych, którymi administruje Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe TECHNALL, mogą być używane pliki „cookies” oraz w jaki sposób użytkownik ma prawo określić warunki stosowania plików „cookies”. Przez korzystanie z tej strony wyrażasz zgodę na stosowanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Prywatności.


Czym są pliki „cookies”?

Ciasteczka (z ang. cookies) to dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe o niewielkim rozmiarze, które są wysyłane przez serwer odwiedzanej strony internetowej i zapisywane na urządzeniu, z którego korzystamy w momencie jej przeglądania. Ciasteczka ułatwiają korzystanie z serwisów internetowych, których zawartość w postaci treści, zdjęć jak również reklam jest lepiej dopasowana pod kątem indywidualnych oczekiwań użytkownika.


Co zyskujemy z plikami „cookies”?

Dzięki zapisanych w plikach "cookies" informacjach, dowiadujemy się więcej o upodobaniach naszych użytkowników, dlatego możemy udoskonalać swoje serwisy czyniąc je lepiej dopasowanymi do Twoich potrzeb.


Przykładowe zalety plików „cookies”:

- Zapamiętują nasze odwiedziny na stronie i wybrane jej preferencje jak np. język
- Pomagają w dostarczaniu spersonalizowanej zawartości serwisu
- Pozwalają na korzystanie z kont w serwisach
- Umożliwiają pominięcie konieczności każdorazowego rejestrowania się
- Pozwalają na dokonywanie zakupów on-line


Pliki „cookies” możemy stosować w celu:

- Konfiguracji serwisu: umożliwiają ustawienie funkcji i usług w serwisie
- Uwierzytelniania: umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje
- Reklamy: umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników
- Analizy i badania zachowań użytkowników: umożliwiają odczytanie preferencji użytkowników, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.


Jakie pliki „cookies” możemy stosować?

Na swoich stronach internetowych możemy stosować kilka rodzajów plików „cookies”:

- Ze względu na czas przez jaki plik „cookie” jest umieszczony w urządzeniu końcowym użytkownika: możemy stosować zarówno pliki „cookies” umieszczone na czas sesji (czas korzystania z przeglądarki), jak i pliki, które nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności.


- Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika: najczęściej możemy stosować pliki „cookies” potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, których stosowanie nie polega na śledzeniu użytkownika. Dodatkowo wykorzystujemy także pliki „cookies“ do śledzenia zachowań użytkowników, jednak nie zbieramy informacji pozwalających zidentyfikować dane osobowe konkretnego użytkownika.


Zarządzanie plikami „cookies”

Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. W zgodzie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików „cookies” stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików „cookies” w witrynach internetowych.

Użytkownik może w każdej chwili zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczenia plików „cookies” na jego urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Proszę pamiętać, że usunięcie lub blokada plików „cookies” może wiązać się z tym, że niektóre sekcje naszych stron internetowych nie będą funkcjonowały poprawnie.


Gromadzenie innych danych

Na naszych serwerach możemy przechowywać także inne dane niż te, które pozyskujemy z wykorzystaniem plików cookies. Te dane to przede wszystkim adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści zamieszczone w naszym serwisie. Możemy przechowywać także czas nadejścia zapytania do naszego serwera, nazwę stacji roboczej użytkownika i informacje o tym, jakiej używa przeglądarki. Dodatkowo, jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej to możemy zbierać informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu.

Administrator może przetwarzać dane użytkowników w celach marketingowych o ile użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę.

Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

 


 

 

Producenci